WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA PRZEDSZKOLI

Aktualne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, znajdą Państwo w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja

Procedury dotyczące organizacji opieki w Przedszkolu nr 194 oraz postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zostały stworzone w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Skip to content