Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole nr 194 uczestniczyło w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu księgozbiór naszej placówki wzbogacił się o 181 pozycji z literatury dziecięcej m.in.: Przygody Franklina, Przygody Basi oraz bajki o charakterze terapeutycznym.

Na terenie placówki prowadzonych jest wiele działań mających na celu promowanie czytelnictwa:

  • udział dzieci w spotkaniu autorskim „Bliżej książek”
  • uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez pracowników Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – Filia „Skorosze”
  • wypożyczalnia książek w kąciku „Wypożycz i zwróć”
  • wykorzystywanie przez nauczycieli elementów bajkoterapii w trakcie prowadzonych zajęć
  • udział w Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, która polega na głośnym czytaniu literatury dziecięcej przez rodziców i zaproszonych gości
  • zorganizowanie zbiórki książek w ramach akcji Fundacji Zaczytani.org
Skip to content