REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 05.03.2024 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji w ostatnich dniach stycznia.

Skip to content