Opłaty

Zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Rady m. st. Warszawy obowiązującą od 1 września 2017 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez cały czas obecności dziecka w przedszkolu.

Dzienna stawka za żywienie: 14 zł za 3 posiłki: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (dodatkowo o godz. 16.00 podajemy dzieciom owoce).

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców: kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.

Regulowanie opłat:

  • w sekretariacie przedszkola opłaty gotówkowe w wyznaczonych dniach w miesiącu
  • lub przelewem na konto do 10-go dnia każdego miesiąca po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji płatności przelewem (do wypełnienia w sekretariacie)

nr konta: 40 1030 1508 0000 0005 5029 6063

tytuł: Opłata za żywienie/miesiąc z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy/nazwa grupy

Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w gotówką w przedszkolu, gdyż RR nie posiada konta, na które można wnosić opłatę.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00.

Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu można dokonać poprzez:

– maila do godz. 9.00 tego samego dnia: p194@edu.um.warszawa.pl

– telefonicznie do godziny 9.00 tego samego dnia,

– u wychowawcy grupy dzień wcześniej.

Skip to content