Oferta przedszkola

  • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

Nauczyciele w każdej grupie realizują zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W swojej pracy wykorzystują różnorodne metody nauczania m.in.: metodę projektów, bajkoterapię, elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementy dramy, elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, pedagogikę zabawy, elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej i wiele innych.

  • J. angielski

Program nauczania wynikający z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zakłada naukę języka dostosowaną do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. W zajęciach wykorzystywane są różnego rodzaju materiały aktywizujące (barwne plansze, obrazki, itp.), które obok zajęć ruchowych i stymulacji ogólnorozwojowej stanowią twórcze urozmaicenie zajęć i ułatwiają przyswojenie nowego materiału. 

Dodatkowo w przedszkolu realizowane są następujące zajęcia:

  • Rytmika

Zajęcia polegają na aktywnym wprowadzaniu dzieci w świat muzyki. Dzięki stosowanym różnorodnym metodom rozwijają zamiłowanie do sztuki, muzykalność, wyczucie rytmu oraz kształtują charakter i umiejętność współżycia w grupie. Na zajęciach dzieci mają możliwość swobodnego wypowiadania się i uzewnętrzniania własnych odczuć związanych z muzyką oraz poznają wybrane instrumenty muzyczne.

  • Gimnastyka korekcyjna

W trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, wzmacniają mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. Korektywa to również profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

  • Zajęcia logopedyczne

Zajęcia indywidualne lub w małych grupach dla zakwalifikowanych do terapii logopedycznej dzieci. Zajęcia prowdzone są indywidualnie lub w małych grupach.

Terapia dla dzieci z występującymi zaburzeniami rozwoju mowy. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy i uwzględniają ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia i zwierającego pierścienia gardłowego), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji. Każde dziecko jest przebadane i ma indywidualnie dobierane odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących poszczególne głoski i wadę wymowy.

Skip to content