Ramowy rozkład dnia

7.00 – 7.30 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

7.30 – 8.00 praca indywidualna lub w małych zespołach

8.00 – 8.15 poranne zabawy/ćwiczenia ruchowe

8.15 – 8.30 czynności higieniczne przed posiłkiem, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 I śniadanie

9.00 – 9.45 zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową

09.45 – 11.15 zabawy swobodne, zabawy organizowane przez nauczycieli w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki

11.15 – 11.30 czynności higieniczne, przygotowanie do II śniadania

11.30- 12.00 II śniadanie

12.15 – 13.45 odpoczynek na leżakach (dzieci młodsze)/ słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek/ zabawy w przedszkolnym ogrodzie/ zabawy swobodne w sali i na placu zabaw

13.45-14.00 przygotowanie do obiadu

14.00-14.30 obiad

14.30 – 15.00 głośne czytanie dzieciom/relaks przy muzyce

15.00 – 17.30 zabawy inspirowane przez dzieci, praca wyrównawcza indywidualna lub w małych zespołach, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domu

* rozkład dnia dostosowywany jest do godzin pracy poszczególnych grup

Skip to content